Mindful tapping (knackning)!!

Posted by Anette on October 7, 2014

Mindful Tapping ger ökad livskvalitet

  • Ett snabbt sätt att hjälpa dig själv
  • Ett sätt att transformera minnen så att de inte påverkar dig negativt
  • Ett sätt att befria dig från tanke-, handlings- och känslomönster som begränsar dig
  • Fungerar som din ”delete” knapp
  • Ett sätt att må bättre och nå längre