The Swan

Posted by Anette on March 31, 2017

Kurs med den erkänt duktiga mentalist, hypnoterapeut, klinisk hypnotisör och magiker från skottland Bob Burns: The swan - svanen- ett sätt att nå det undermedvetna, direkt utan hypnos, eller använda det som ett ytterligare verktyg där blockeringar sitter, eller för att fördjupa hypnos mm
Speciellt bra verktyg till människor som har kontrollbehov eller har svårt att hamna i hypnotiskt tillstånd.
Bl.a.en makalöst bra fungerande "sluta röka metod"